اطلاعات گمرکی جمهوری اسلامی ایران

کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها بنام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی (ایرانی و غیر ایرانی) اشخاص حقوقی، صادر و پس از تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد. ضوابط و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آیین نامه اجرائی است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اشخاص و کالاهای ذیل نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارند:

 1. شرکتهای تعاونی مرزنشینان: برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده های مرز نشین طبق فهرست مربوطه و به تعداد مقدار و ارزش تعیین شده در ازای صادرات انجام شده توسط تعاونی.
 2.  ملوانان ایرانی شاغل: در شناورهائی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
 3.  پیله وران: برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و اخذ مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه.
 4.  کارگران ایرانی: شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی.
 5.  کالاهائی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. (نمونه بی بهاء)
 6.  کالاهای مسافری: کالاهایی که توسط مسافر وارد کشور و یا ارسال می گردد.
 7.  کالاهایی که از طریق پست وارد می شوند. (امانات پستی)

کالاهای تجاری:

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد. اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی شده به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.تشریفات مربوطه به خرید کالا:خریدار (وارد کننده) کالا با توجه محلهای خرید و شرایط مربوطه که قبلاً از طرق مختلف پیش بینی و بررسی کرده است، اقدام به خرید می کند. نحوه خرید از بازارهای خارجی و از طریق نمایشگاههای بین المللی، بروشورهای تحقیقی و اتاق بازرگانی در ایران و یا از طریق اینترنت انجام می گیرد. خرید بخش دولتی بیشتر از طریق مناقصه و بخش عمومی بیشتر از طریق استعلام بهاء انجام می پذیرد.
روشهای خرید کالا:
روشهای خرید کالا بر اساس اینکو ترمز 2000 به شرح زیر است:

 • (EXW) تحویل کالا در محل کار (EX WORKS)
 • (FOB) تحویل کالا روی عرشه کشتی (FREE ON BOARD)
 • (FAS) تحویل کالا کنار کشتی (FERR ALONGSIDE SHIP) 
 • (FCA) به صورت تحویل در محل مقرر به حمل کننده (FREE CARRIER)
 • (CFR) قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد (COST AND FREIGHT)
 • (CIF) قیمت کالا و کرایه بیمه تا بندر مقصد (COST.INSURANCE AND FREIGHT)
 • (CPT) پرداخت کرایه و حمل کالا در مرز (CARRIAGE PAID TO)
 • (DAF) تحویل کالا در مرز (DELIVERED AT FRONTIER)
 • (DES) تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد (DELIVERD EX SHIP)
 • (DEQ) تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد (DELIVERD EX QUAY) DDU
 • (DDU) تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق ورودی(DELIVERD DUTY UNPPAID)

مراحل ثبت سفارش:

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات کالا عبارت است از:

 1.  اخذ پروفرما از فروشنده کالا
 2.  آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش. (صاحب کالا قبل از ورود کالا چنانچه تعرفه تصحیح کالای خود را نداد یا در تشخیص آن تردید داشته باشد، می تواند از گمرک ایران تعرفه صحیح کالای خود را استعلام نماید)
 3.  مراجع به معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش (در استان ها به ادارات کل بازرگانی)
 4. اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان های ذیربط
 5.  مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه
 6.  اخذ ایران کد
 7.  اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور سفارش کالا در صورت اعتباری بودن پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار بانضمام فرم بانکی و پروفرما و بیمه نامه

موارد اخذ ضمانت نامه بانکی در گمرک:

 1.  برای تشریفات ترانزیت داخلی با رعایت شرایط مقرر در تبصره 1 ماده  126 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی.
 2.  جهت تشریفات ورود موقت کالا با رعایت شرایط مندرج در ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آئین نامه اجرائی آن و فصل پنجم آئین نامه اجرائی ق . ا . گ
 3.  اخذ ضمانت نامه بانکی در مقابل واردات کالا و در اجرای بند2 ماده 12 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
 4.  برای تشریفات ترانزیت خارجی با رعایت شرایط مقرر در ماده 180 آئین نامه اجرائی ق . ا. گ

ارزش کالا در گمرک:

ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (CIF) (بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه، حمل و نقل و باربری) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز برات و سایز هزینه ها که به آن کالا تا مرز ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیر که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به گمرک تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز اظهار (تسلیم اظهار نامه) محاسبه خواهد شد.


حقوق ورودی:مجموع حقوق پایه و سود بازرگانی تشکیل دهنده حقوق ورودی کالا می باشد.


هزینه های گمرکی:

هزینه های گمرکی وجوهی هستند که میزان و چگونگی وصول آنها با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه، باربری، صفاهی (بارچینی)، بارگیری، انبارداری، آزمایش، تعرفه بندی کالا، کارشناسی، بدرقه کالا، خدمات فوق العاده و نظایر آن، توسط گمرک یا اداره بنادر و کشتیرانی یا انبارهای عمومی وصول می شود.
انوانتر:
صاحب کالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهار نامه، طبق تقاضای کتبی و ارائه اسناد مالکیت با موافقت گمرک کالای خود را رویت و با توزین بسته ها و یا بازکردن و دیدن محتویات آنها جهت بدست آوردن مشخصات مذکور و نمونه برداری و همچنین برای خشک کردن کالا و تعویض لفاف آن اقدام نماید. این اقدام با حضور و تحت نظارت مستمر ماموران مطلع و بصیر انجام خواهد گرفت.
هر گا بر اثر بازکردن و بستن بسته ها به ترتیب فوق خسارتی به محتویات آنها وارد آید مسئولیت آن متوجه گمرک نخواهد بود و از بابت آن خسارت یا تخفیفی در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض داده نخواهد شد.
هرگاه صاحب کالا خواهان بازدید محتویات بسته ها و یا تغییر لفاف و یا خشک کردن کالا و یا سایر اعمالی که مستلزم تغییر در بسته بندی و دست خوردگی کالا باشد، است باید مراتب را صریحاً و بطور وضوح و تفکیک شده در درخواست خود قید نماید و مأموری که برای این کار تعیین می گردد باید مراقب نماید که غیر از آنچه صاحب کالا درخواست کرده و با آن موافقت شده عمل دیگری انجام نگیرد. همچنین قبل از انجام هر گونه عملی مأمور باید مشخصات ظاهری بسته ها را از حیث نوع بسته و علامت و سالم بودن یا پارگی و یا دستخوردگی داشتن، صورتمجلس کرده سپس اجازه بازکردن آنها را صادر نماید. پس از بازکردن بسته ها باید پر و یا خالی بودن، وزن خالص، نوع جنس، مقدار، تعداد و سایر مشخصات کامل کالای محتوی تمام بسته یا بسته هائی را که مورد در خواست صاحب کالا بوده صورتمجلس نماید و در هر حال یک نسخه از صورتمجلس باید به انبار تسلیم شود. (ماده 98 آ . ا . ق . ا . گ)

کارگزاران (حق العملکار ) گمرک:

حق العملکار گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام می دهد. برای این منظور می بایست قبلاً طبق مقررات مربوطه پروانه مخصوص این شغل را از گمرک ایران دریافت کرده باشد.
شرایط دریافت پروانه کارگزاری (حق العملکاری) :

 1. تابعیت ایران
 2.  حداقل سن 25 سال
 3.  داشتن کارت بازرگانی
 4.  نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی مقامات مربوطه
 5.  حداقل داشتن دیپلم دبیرستان
 6.  عدم اشتغال به کارهای دولتی (کارمند دولت نباشد)
 7.  پذیرفته شدن در ازمون حق العملکاری گمرک (این آزمون توسط گمرک ایران برگزار می شود)

تخلفات کارگزاران :1- به استناد ماده 129 قانون امورگمرکی هرگاه حق العملکار در ضمن اشتغال به شغل حق العملکاری در گمرک، عمدا" اظهارنامه خلاف واقع تنظیم و یا اقدامی بر خلاف قانون و آئین نامه گمرکی مرتکب شود که متضمن زیان مالی دولت باشد، تخلف او به پیشنهاد گمرک در کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتحادیه کارگزاران گمرک با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبودن اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون و گمرک ایران رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، طبق رای قطعی کمیسیون مزبور پروانه حق العملکاری متخلف به طور موقت یا دائم باطل خواهد شد. چنانچه حق العملکار در ارتکاب قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا مشمول مقررات قانونی مرتکبین قاچاق کالا نیز خواهد بود.


مواد لازم الرعایه توسط حق العملکار :

 1. حق العملکار موظف است اصل وکالتنامه رسمی ثبتی اشخاصی که از طرف آن تشریفات گمرکی کالا را انجام می دهد، به هنگام ترخیص به گمرک ارائه و فتوکپی آن را به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.
 2.  تسلیم تعهد کتبی ناشی از قبول مسئولیت نماینده معرفی شده خود به گمرک طبق مفاد ماده 282 آ.ا.ق.ا.گ
 3.  ثبت تمام عملیات انجام شده گمرکی به وکالت اشخاص در دفتر مخصوص حق العملکاری خود
 4. حق العملکار بایستی دارای کارت بازرگانی نیز باشد.تبصره : هرگاه حق العملکار متخلف از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند، می باشد و هرگاه حق العملکار مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی حق العملکار است در امور حق العملکاری گمرکی مداخله نماید.

کالاهای ممنوعه برای واردات و صادرات :

بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به خصوص ماده 40 قانون امور گمرکی ورود برخی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی ممنوع است.
بعضی از این کالاها عبارتند از:

 1.  مشروبات الکلی.
 2.  وسایل قمار.
 3.  اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره.
 4.  مواد مخدر.
 5.  نشریات، تصاویر، فیلم و هر کالایی که مغایر شئونات مذهبی و ملی کشور باشد.
 6.  هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی.
 7.  سایر کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند، و یا ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ممنوع شناخته شده است.— ورود حیوانات و پرندگان اهلی منوط به ارائه گواهی بهداشت از کشور مبداء و تائید سازمان دامپزشکی می باشد و صدور آنها نیز منوط به ارائه گواهی بهداشت از سازمان دامپزشکی خواهد بود.
 • ورود و صدور حیوانات و پرندگان و حشی منوط به ارائه گواهی از سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
 • کالاهایی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند (بند 12 ماده 40 قانون امور گمرکی) در ضمن ضرورت درج کشور سازنده بر روی همه کالاها تأکید می گردد.
 • ورود و ترخیص اقلام مخابراتی < تلفن بی سیم و ... > منوط به ارائه مجوز از وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات می باشد.
 • ورود و ترخیص گیاهان < گل- نهال و ... > و انواع بذر منط به ارائه مجوز از قرنطینه نباتی می باشد.
 • ورود و ترخیص ماهی زنده منوط به ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

خروج محصولات فرهنگی و هنری:

 • منظور از محصولات فرهنگی و هنری آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات، نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی، هنرهای سنتی و صنایع دستی می باشد.
 • خروج کلیه آثار از کشور به صورت محموله پستی، همراه مسافر یا تجاری به استثنای موارد زیر آزاد می باشد:
 • قرآن مجید که دارای مهر تائید شورای نظارت بر چاپ و نشر قرآن (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) نباشد.
 • فیلمهای سینمائی 35 میلیمتری.
 • اصل کلیه خطی قدیمی و چاپ سنگی.
 • آثار هنری و ادوات موسیقی که جزء میراث فرهنگی کشور محسوب می شود.— نحوه تشخیص و تعیین مصادیق موارد مربوط به بندهای (ج) و (د) بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام می شود.
 • خروج محصولات فرهنگی و هنری به صورت تجاری مستلزم رعایت قوانین و مقررات مرتبط می باشد.

توجه :

 • جاسازی هر گونه کالا و اختفاء آن از دید مأموران گمرک قاچاق تلقی می شود و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهد بود.
 • عدم انطباق کالای همراه مسافر ب اظهار نامه گمرکی به منزله اظهار خلاف تلقی شده و تخلف از مقررات گمرکی محسوب می شود.معافیت ماده واحده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید:بر اساس مفاد ماده واحده موصوف ماشین آلات و تجهیزات خط تولید پس از ارائه مدارک مورد نظر بخش صنعت وزارت نفت، معدن و بازرگانی و صدور مجوز معافیت ماده واحدة وارد کنندگان می بایست به گمرکات اجرایی مورد نظر مراجعه و با ارائه سایر مدارک واردات قطعی (پیش گفت) نسبت به تنظیم اظهار نامه وارداتی بدون پرداخت حقوق ورودی اقدام نمایند.
 •  مالیات ارزش افزوده و عوارض اینگونه کالاها با ارائه گواهی چک امکان پذیر می باشد.تعرفه ترجیحی کالاها از برخی از کشورها:
 1. فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با ایران عبارتند از کشورهای ترکیه، ازبکستان، پاکستان، تونس، سوریه، کوبا، بوسنی هرزگوین، قرقیزستان ، ونزوئلا. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ضمیمه شماره شش کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 مراجعه کرد.


از جمله مهمترین شروط واردات کالاهای تعرفه ترجیحی عبارتند از:

 1. حمل از کشور مبداء.
 2. تأیید گواهی مبداء کالای وارداتی به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی در کشور مورد نظر (مبداء حمل).

  

شركت توسعه تجارت فرداد هور با برند TTF

با ما تماس بگیرید.

021-26212457-26212459

Info@TTFCompany.com

تهران - بلوار آفريقا - نبش خيابان طاهرى - ساختمان تجارت ايران - طبقه ٧ -واحد ٤