اسناد مورد نیاز جهت صادرات

 1. درخواست صادرات به صورت حمل یکسوه یا ارزیابی در محل. 
 2. تنظیم اظهارنامه. 
 3. مجوز استاندارد (حسب مورد) 
 4. مجوز سازمان حمایت (حسب مورد) 
 5. مجوز وزارت بهداشت (حسب مورد) 
 6. فاکتور (حسب مورد) 
 7. لیست عوامل بندی 
 8. الصاق نسخه کارنه تیر 
 9. کارت بازرگانی 
 10. معرفی نامه مطابق بند ج ماده 382 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی. 
 11. وکالت نامه محضری

گردش کار

 1. درخواست صادرات کالا توسط صاحب کالا و ثبت در دبیرخانه (ارزیابی در محل کارخانه یا گمرک)
 2. تهیه پیش نویس اظهارنامه و ورود اطلاعات در سیستم
 3. احراز هویت و اختصاص شماره کوتاژ و تعیین مسیر اظهارنامه توسط واحد تطبیق اسناد
 4.  مسیر سبزارائه اظهارنامه به سرویس ارزیابی
 5. مسیر زرد کنترل اسناد و ارائه اظهارنامه به سرویس ارزیابی
 6. مسیر قرمزکنترل اسناد و ارائه اظهارنامه به کارشناس مشخص شده از طرف سیستم
 7. بررسی اجمالی اظهارنامه ارزیابی کالا توسط ارزیاب تعیین شده و استعلام آزمایشگاه یا استاندارد (حسب مورد)
 8. پمپ کامیونهای حامل کالا توسط درب خروج با حضور ارزیاب مربوطه.
 9. مراجعه به مسئول سرویس ارزیابی (اخذ شماره ارزیابی)
 10. پرداخت هزینه‌های مربوطه (دیماند) و صدور پروانه صادرات
 11. مراجعه به مسئول سرویسارزیابی جهت امضای پروانه (حسب مورد صدور نامه جهت مرز خروج)

شركت توسعه تجارت فرداد هور با برند TTF

با ما تماس بگیرید.

021-26212457-26212459

Info@TTFCompany.com

تهران - بلوار آفريقا - نبش خيابان طاهرى - ساختمان تجارت ايران - طبقه ٧ -واحد ٤